πετρινα σπιτια προκατ

042

Τριάρι εξ ολοκλήρου μεταλλικής κατασκευής, μετά λεβητοστασίου. Με κτιστή πέτρα ή χωρίς.