πετρινο σπιτι

096

Υπερυψωμένo Βar Restaurant εξ ολοκλήρου μεταλλικής κατασκευής μετ’ υπογείου, με σύγχρονες προδιαγραφές Βar Restaurant.