Σπίτια Υψηλής Ενεργειακής Απόδοσης προκατ

064

Tρεις κατοικίες εξ ολοκλήρου μεταλλικής κατασκευής μετ υπογείου.