Πέτρινα Σπίτια Υψηλής Ενεργειακής Απόδοσης

083

Μεζονέτα μετ υπογείου, εξ ολοκλήρου μεταλλικής κατασκευής