Σπίτια Υψηλής Ενεργειακής Απόδοσης

003

Μεζονέτα εξ ολοκλήρου μεταλλικής κατασκευής, τύπος «ΠΑΥΣΑΝΙΑ,» με μελέτη ανώτατης ενεργειακής βαθμίδας.