Προσθήκες Ορόφων προκατ

123

Πλεονέκτημα κατασκευής, το ήμισυ του βάρους μιας συμβατικής κατασκευής.