Προσθήκες προκατ Ορόφων & Αναπαλαίωση Ισογείου

127

Προσθήκες Ορόφων & Αναπαλαίωση Ισογείου. Πλεονέκτημα κατασκευής, το ήμισυ του βάρους μιας συμβατικής κατασκευής.