Προσθήκη Ορόφου

126

Αναπαλαίωση Ισογείων & Προσθήκες Ορόφων: Μεγάλο πλεονέκτημα κατασκευής, στο μισό του βάρους μιας συμβατικής κατασκευής.