Προσθήκη προκατ Ορόφων

125

Προσθήκες Ορόφων & Αναπαλαίωση Ισογείων με βασικότερο πλεονέκτημα το ήμισυ του βάρους μιας συμβατικής κατασκευής.