Προσθήκη Προκάτ Ορόφου

128

Προσθήκες Προκάτ Ορόφων & Αναπαλαίωση Ισογείων: Πλεονέκτημα κατασκευής, το ήμισυ του βάρους μιας συμβατικής κατασκευής.