Καρδίτσα: (24410) 61 091-2-3Λάρισα: (2410) 671 380-81Αθήνα: (210) 80 79 813-4
MENU

Πιστοποίηση Πράσινης Δόμησης

Ανώτατης Ενεργειακής Βαθμίδας από το Α.Π.Θ.

SHOW MENU

Ελληνικά

Σχεδιάστε το σπίτι σας, χωρίς τους περιορισμούς της συμβατικής δόμησης!

Η αρχιτεκτονική μελέτη των κτιρίων μας γίνεται με τα πλέον σύγχρονα προγράμματα σχεδίασης παρέχοντας τη δυνατότητα διαμόρφωσης νέων λύσεων και όχι τυποποιημένων με τη δυνατότητα εφαρμογής πολλαπλών ιδεών.

Οι αρχιτέκτονες – μελετητές είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν υπόψη τους, τους περιβαλλοντικούς παράγοντες (καιρικές συνθήκες), την μορφολογία του εδάφους, την πλήρη εναρμόνιση του κτιρίου με την περιοχή (π.χ. παραδοσιακοί οικισμοί) καθώς επίσης οι λύσεις θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των ιδιοκτητών, ικανοποιώντας τους κάθε λειτουργική ανάγκη ενώ ταυτόχρονα η αρμονική συνύπαρξη με διάφορα άλλα υλικά όπως ξύλο, γυαλί κ.α., να καλύπτουν υψηλές αισθητικές απαιτήσεις παραδίδοντας κτίρια δυναμικά και εντυπωσιακά.