Προσθήκη Ορόφου

Στην Green INTERHAUS αναλαμβάνουμε την υλοποίηση του σπιτιού σας, με πλήρως ελεύθερο σχεδιασμό και χωρίς κανένα περιορισμό. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου κατασκευές προτείνοντάς σας μέσω της ειδικά καταρτισμένης μας ομάδας, λειτουργικές λύσεις με υψηλή αισθητική, σεβόμενοι πάντα τις δικές σας ανάγκες.

123

Προσθήκες Ορόφων & Αναπαλαίωση Ισογείων

Πλεονέκτημα κατασκευής, το ήμισυ του βάρους μιας συμβατικής κατασκευής.

Δείτε ακόμη: 10 Φωτό »

125

Προσθήκες Ορόφων & Αναπαλαίωση Ισογείων

Προσθήκες Ορόφων & Αναπαλαίωση Ισογείων με βασικότερο πλεονέκτημα το ήμισυ του βάρους μιας συμβατικής κατασκευής.

Δείτε ακόμη: 2 Φωτό »

126

Προσθήκες Ορόφων & Αναπαλαίωση Ισογείων

Προσθήκες Ορόφων & Αναπαλαίωση Ισογείων: Πλεονέκτημα κατασκευής, το ήμισυ του βάρους μιας συμβατικής κατασκευής.

Δείτε ακόμη: 1 Φωτό »

127

Προσθήκες Ορόφων & Αναπαλαίωση Ισογείου

Πλεονέκτημα κατασκευής, το ήμισυ του βάρους μιας συμβατικής κατασκευής.

128

Προσθήκες Προκάτ Ορόφων & Αναπαλαίωση Ισογείων

Πλεονέκτημα κατασκευής, το ήμισυ του βάρους μιας συμβατικής κατασκευής.

Δείτε ακόμη: 3 Φωτό »

129

Προσθήκες Ορόφων & Αναπαλαίωση Ισογείων

Προσθήκη μεζονέτας δευτέρου και τρίτου ορόφου με κεκλιμένη στέγη, καθώς και αναπαλαίωση ισογείου και πρώτου ορόφου.

Δείτε ακόμη: 6 Φωτό »