Προσθήκη Προκατασκευασμένων Ορόφων

129

Προσθήκη μεζονέτας δευτέρου και τρίτου ορόφου με κεκλιμένη στέγη, καθώς και αναπαλαίωση ισογείου και πρώτου ορόφου.