Προσθήκη Ορόφου

Προσθήκες Ορόφων & Αναπαλαίωση Ισογείων: Πλεονέκτημα κατασκευής, το ήμισυ του βάρους μιας συμβατικής κατασκευής.

Προσθήκη προκατ Ορόφων

Προσθήκες Ορόφων & Αναπαλαίωση Ισογείων με βασικότερο πλεονέκτημα το ήμισυ του βάρους μιας συμβατικής κατασκευής.