Σπίτι Υψηλής Ενεργειακής Απόδοσης

018

Διπλοκατοικία με υπόγειο, δυο τριάρια μετ αποθήκης και λεβητοστασίου.