Προσθήκες Ορόφων προκατ & Αναπαλαίωση Ισογείων

124

Προσθήκες Ορόφων & Αναπαλαίωση Ισογείων. Πλεονέκτημα κατασκευής, το ήμισυ του βάρους μιας συμβατικής κατασκευής.